Tập sách về cuộc đời Thượng tọa Thích Chơn Thanh

Tác giả: "Thiện Bảo, Thiền Đăng, Thu Nguyệt"
Diễn đọc: Kim Phụng, Huy HồĐọc sách online

Download Bóng Áo Nâu

001_Loi-Gioi-Thieu.mp3
002_Mot-Khuc-Song-Tien.mp3
003_Truong-Lang.mp3
004_Chua-Que.mp3
005_Xuat-Gia.mp3
006_Chu-Dieu-Chua-Phuoc-Lam.mp3
007_Bon-Su-Thien-Tho.mp3
008_Goc-Nho-Pho-Quang.mp3
009_Le-Phat-Dan.mp3
010_Dau-An-Hue-Nghiem.mp3
011_Cay-cao-bong-ca.mp3
012_Tho-Gioi.mp3
013_Den-Sach.mp3
014_Khoi-Huong.mp3
015_Gio-Mua-Ha.mp3
016_Nhap-That.mp3
017_Nhiem-Vu-Da-Doan.mp3
018_Canh-La-Bo-De.mp3
019_Nguoi-Thay-Kha-Kinh.mp3
020_Mot-Ngay-De-Nho.mp3
021_Huong-Sen-Cuoi-Gio.mp3