Đường xưa mây trắng kể chuyện đời đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti - sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Cuốn sách đưa người đọc ngược dòng lịch sử, trở về thời gian cách đây hơn 2500 năm, khi Bụt (Phật) còn tại thế, và đưa người đọc đi theo vết chân Bụt, từ ngày Đản sinh tới khi nhập Niết Bàn. Có người cho rằng “đây là một "tuyệt phẩm" mà mọi Phật tử, Tăng cũng như tục, đều nên đọc, vì cốt tủy của Phật Giáo được gói trọn trong đó, vì những cái hay cái đẹp nhất của Phật Giáo cũng ở trong đó, và nhất là, chính chúng ta cũng có mặt trong đó”.

Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh
Diễn đọc: Chiếu ThànhDownload Đường Xưa Mây Trắng
PDF
Duong_xua_may_trang.pdf

MP3:
001_Duong-xua-may-trang-01.mp3
002_Duong-xua-may-trang-02.mp3
003_Duong-xua-may-trang-03.mp3
004_Duong-xua-may-trang-04.mp3
005_Duong-xua-may-trang-05.mp3
006_Duong-xua-may-trang-06.mp3
007_Duong-xua-may-trang-07.mp3
008_Duong-xua-may-trang-08.mp3
009_Duong-xua-may-trang-09.mp3
010_Duong-xua-may-trang-10.mp3
011_Duong-xua-may-trang-11.mp3
012_Duong-xua-may-trang-12.mp3
013_Duong-xua-may-trang-13.mp3
014_Duong-xua-may-trang-14.mp3
015_Duong-xua-may-trang-15.mp3
016_Duong-xua-may-trang-16.mp3
017_Duong-xua-may-trang-17.mp3
018_Duong-xua-may-trang-18.mp3
019_Duong-xua-may-trang-19.mp3
020_Duong-xua-may-trang-20.mp3
021_Duong-xua-may-trang-21.mp3