Phim hoạt hình Phật GiáoTác giả: Hội Từ Tế Đài Loan
Dịch: "Nhật Chí, Liễu Tâm" Diễn đọc: Tấn Thi, Huy Hồ, Thái Quốc, Võ Nam Trung, Quốc Uy, Quang Thảo, Nguyễn Phú, Bảo ChâuDownload Giám Chân Đại Hòa Thượng

001_Giam-chan-dai-hoa-thuong_1.mp4
002_Giam-chan-dai-hoa-thuong_2.mp4