Bộ trường Ca Kinh A Di Đà gồm 12 ca khúc do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc.


Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi 30 giây


1: Nguyện Hương
2 : Đảnh Lễ Tam Bảo
3 : Tán Hương
4 : Phát Nguyện Trì Kinh
5 : Tán Dương Giáo Pháp
6A : Chánh Kinh
6B : Chánh Kinh
7 : Chú Vãng Sanh
8 : Bát Nhã Tâm Kinh
9 : Niệm Phật
10 : Sám Phát Nguyện
11 : Hồi Hướng Công Đức
12 : Phục Nguyện
13 : Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Nguồn: Youtube

Xem thêm Kinh A Di Đà - Kinh tụng