Phim truyện Phật Giáo
Tác giả: Tịnh Tông Học Hội Malaysia

Diễn đọc: Thy Mai, Huy HồDownload Niệm Phật Diệt Tội
phan 1.mp4
phan 2.mp4
phan 3.mp4
phan 4.mp4