Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật - do thầy Thích Trí Thoát tụng
Tải Nhạc MP3

Bài viết liên quan

Nhạc niệm Phật  4 chữ -  A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật- Nhạc Võ Tá Hân