Tác giả: Chùa Khuông Việt
Diễn đọc: TT Thích Thanh Ngọc


Download Kinh Dược Sư Sám Pháp
01 Khai Kinh.mp3
02 Chanh Kinh - Duoc Su.mp3
03 Hoi Huong.mp3
04 QuiMang LeTam Bao.mp3
05 Niem danh hieu Duoc Su.mp3
06 Hao Quang Toa Sang.mp3
07 Dai Sam Nguyen.mp3