Tác giả: Đạo Tràng Pháp Hoa
NXB: DPA
Dịch: HT Thích Trí Quảng
Diễn đọc: HT Thích Trí Quảng

Download Tuyển Tập Tụng Niệm-HT Thích Trí Quảng
01-Kinh-Bat-Dai-Nhan-Giac.mp3
02-Sam-Hoi-Hong-Danh.mp3
03-Kinh-A-Di-Da.mp3
04-Kinh-Duoc-Su.mp3
05-Kinh-Vu-Lan.mp3
06-Nhac-Phap-Hoa.mp3