Tác giả: HT Thích Nhật Quang
NXB: DPA
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Châu, Trần VũDownload Đức Phật Trong Đời
01_Loi-Dau-Sach-&-Doi-Net-Ve-Cuoc-Doi-Va-Su-Giao-Hoa-Cua-Duc-Phat.mp3
02_Pha-Tham-Chap-De-Tu.mp3
03_Pha-Tham-Chap-De-Tu-Tiep-Theo.mp3
04_Tinh-Than-Tu-Phat.mp3
05_Huong-Nguyen-Thanh-Phat.mp3
06_Huong-Nguyen-Thanh-Phat-Tiep-Theo-Het.mp3