Tác giả: HT Thích Nhật Quang
NXB: DPA
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Khôi, Ngọc Mỹ, Trần VũDownload Nắng Mới Trong Vườn Thiền
01_Thay-Loi-Tua-&-Chan-Khong-Va-Toi.mp3
02_Nhac-Nho-Tang-Ni-Ngay-Dau-Ha.mp3
03_Day-Ni-Chung-Nhan-Ngay-Man-Ha.mp3
04_Noi-Chuyen-Voi-Chu-Ni-Tai-Thien-Vien-Truc-Lam-Tri-Duc-Vien-Ni.mp3
05_Co-Gang.mp3
06_Chu-Yeu-La-Nhan-Duoc-Tam.mp3
07_Nhin-Lai-Minh.mp3
08_Cach-Tri-Phien-Nao_Het.mp3