Tác giả: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: HT Thích Trí ThoátDownload Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
01 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen.mp3
02 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen.mp3
03 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen.mp3