Những bài pháp về thí dụ rất nhiều được tập hợp lại thành một quyển kinh, chúng ta thường biết như kinh Bách dụ, kinh Pháp cú thí dụ. Những bài kinh trên được pháp sư Thánh Pháp sưu tập và thuật lại bằng lối văn bình dị rất gần gũi, bằng lối kể chuyện thông thường. Từ những thí dụ đó, ngài rút ra bài học đạo lý để người đọc suy nghĩ sai lầm trong cuộc sống theo cách nhìn của Phật pháp lấy tên là chuyện Bách dụ.

Tác giả: HT Thánh Pháp
Dịch: Viên Thắng
Diễn đọc: hiệu đính: Thiện ThuậnDownload Chuyện Bách Dụ

001_Chuyen-01-05.mp3
002_Chuyen-06-10.mp3
003_Chuyen-11-16.mp3
004_Chuyen-17-21.mp3
005_Chuyen-22-27.mp3
006_Chuyen-28-32.mp3
007_Chuyen-33-37.mp3
008_Chuyen-38-42.mp3
009_Chuyen-43-47.mp3
010_Chuyen-48-52.mp3
011_Chuyen-53-56.mp3
012_Chuyen-57-61.mp3
013_Chuyen-62-66.mp3
014_Chuyen-67-71.mp3
015_Chuyen-72-76.mp3
016_Chuyen-77-80.mp3
017_Chuyen-81-85.mp3
018_Chuyen-86-90.mp3
019_Chuyen-91-95.mp3
020_Chuyen 96 - 100.mp3

Đọc sách online