''Thơm ngát hương lan'' kể về cuộc đời của Hòa Thượng Hư Vân


Dịch:"Kiến Châu, Như Thủy, Hạnh Đoan"
Diễn đọc:Huy Hồ, Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều HạnhDownload Thơm Ngát Hương Lan

001_Loi-dau-sach-Loi-tua-HHo.mp3
002_Chao-doi-Cau-dao-HHo.mp3
003_Bai-huong-KPhuong.mp3
004_Du-ngoan-TMai.mp3
005_Ngo-dao-NVinh.mp3
006_Hanh-dao-do-sinh-KPhuong.mp3
007_Xin-thinh-bo-Dai-Tang-Kinh-KPhuong.mp3
008_Hoa-uu-bat-dam-KHanh.mp3
009_Dan-Quoc1-Nham-Ty-73-tuoi-KHanh.mp3
010_Dan-Quoc8-Ky-Mui-80-tuoi-NVinh-148-166.mp3
011_Chua-The-Van-va-Van-The-NMy.mp3
012_Phan-ghi-them-cua-Sam-Hoc-Lu-NMy.mp3
013_Dan-Quoc28-Ky-Mao-100-tuoi-NMy.mp3
014_Giang-ve-qui-y-TMai.mp3
015_Trung-hung-chua-Nam-Hoa-TMai.mp3
016_Cat-Dien-Duong-moi-TMai.mp3
017_Ung-dung-xa-ly-HHo.mp3
018_Phai-hieu-nhan-qua-Qui-y-tam-bao-KPhuong.mp3
019_Dan-Quoc38-Ky-Suu-110-tuoi-HHo.mp3
020_Nam-Canh-Dan-111-tuoi-NMy.mp3
021_Nam-Nham-Thin-113-tuoi-NMy.mp3
022_Bao-chi-noi-ve Hoa-thuong-Hu-Van-NMy.mp3
023_Canh-be-trong con-dai-hong-thuy-KHanh.mp3
024_Ngay-dau-tien-that-thu-nhat-HHo.mp3
025_Ngay-thu-nam-that-thu-nhat-KPhuong.mp3
026_Ngay-dau-tien-that-thu-hai-KHanh.mp3
027_Loi-khai-thi-giai-that-KHanh.mp3
028_Nam-Giap-Ngo-115-tuoi-HHo.mp3
029_Sa-Di-KPhuong.mp3
030_Cac-bai-giang-cua-Hoa-thuong-KHanh.mp3
031_Dao-duc-la-ton-quy-nhat-KHanh.mp3
032_Nam-Binh-Than-117-tuoi-KPhuong.mp3
033_Nam-Ky-Hoi-120-tuoi-KHanh.mp3
034_Nhap-diet-HHo.mp3