Phim hoạt hình Phật Giáo Đài Loan

Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Khôi, Chơn Nhơn, Quốc Uy, Nam Trung, Hùng Thanh, Kim Ngân, Bảo Châu

Phần 1
Phần 2Download 10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế
Phần 1

Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_1.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_2.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_3.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_4.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_5.mp4

Phần 2

Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_1.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_2.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_3.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_4.mp4
Muoi-cau-chuyen-Phat-tai-the_5.mp4