Phim hoạt hình Phật Giáo
Tác giả: PS Hải Đào

Dịch: "Trình Thị Hồng, DPA"
Diễn đọc: Huy Hồ, Văn Ngà, Nguyễn Vinh, Thy Mai và Bích NgọcDownload Phim Địa Tạng Bồ Tát
001_DiaTangBoTat-3D-1.mp4
002_DiaTangBoTat-3D-2.mp4
003_DiaTangBoTat-3D-3.mp4
004_DiaTangBoTat-3D-4.mp4