Phim hoạt hình Phật Giáo Đài Loan
Dịch: "Huỳnh Bội Linh, DPA"
Diễn đọc: Huy Hồ, Văn Ngà, Nguyễn Vinh, Thy Mai và Bích NgọcDownload Mục Liên Truyền Kỳ
001_Muc-Lien-Truyen-Ky.mp4
002_Muc-Lien-Truyen-Ky.mp4