Phim hoạt hình Phật Giáo - Đài Loan



Dịch: "Liễu Tâm, DPA"
Diễn đọc: Huy Hồ, Chơn Nhơn, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh



Download Mạn Đàm Tâm Kinh

001_man dam tam kinh.mp4
002_man dam tam kinh.mp4
003_man dam tam kinh.mp4
004_man dam tam kinh.mp4
005_man dam tam kinh.mp4