Phim hoạt hình Phật Giáo
do Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
Dịch: "Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh"
Diễn đọc: Chơn Nhơn, Thái Quốc, Quốc Uy, Võ Nam Trung, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh





Download Phim Phóng Sanh và Hộ Sanh
Phong-sanh-ho-sinh_1.mp4
Phong-sanh-ho-sinh_2.mp4
Phong-sanh-ho-sinh_3.mp4