Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.24 tấm gương:

Ngu Thuấn (虞舜): hiếu cảm động trời
Lưu Hằng (刘恆, tức Hán Văn Đế): người con nếm thuốc
Tăng Sâm (曾参): mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót
Mẫn Tổn (闵损): nghe lời mẹ với quần áo đơn giản
Trọng Do (仲由): vác gạo nuôi cha mẹ
Đổng Vĩnh (董永): bán thân chôn cha
Đàm Tử (郯子): cho cha mẹ bú sữa hươu
Giang Cách (江革): làm thuê nuôi mẹ
Lục Tích (陆绩): giấu quýt cho mẹ
Đường phu nhân: (唐夫人) cho mẹ chồng bú sữa
Ngô Mãnh (吳猛): cho muỗi hút máu
Vương Tường (王祥): nằm trên băng chờ cá chép
Quách Cự (郭巨): chôn con cho mẹ
Dương Hương (杨香): giết hổ cứu cha
Châu Thọ Xương (朱寿昌): bỏ chức quan tìm mẹ
Dữu Kiềm Lâu (庾黔娄): nếm phân lo âu
Lão Lai tử (老莱子): đùa giỡn làm vui cha mẹ
Thái Thuận (蔡顺): nhặt dâu cho mẹ
Hoàng Hương (黄香): quạt gối ấm chăn
Khương Thi (姜诗): suối chảy cá nhảy
Vương Bầu (王裒): nghe sấm, khóc mộ
Đinh Lan (丁兰): khắc gỗ thờ cha mẹ
Mạnh Tông (孟宗): khóc đến khi măng mọc
Hoàng Đình Kiên (黄庭坚): rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ

Phim hoạt hình