Niệm Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhạc: Võ Tá Hân

Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

---
Nguồn: Youtube