Phim hoạt hình Phật Giáo Đài Loan

Diễn đọc: Thiện Quang, Hoa MinhDownload Phim Phật nói Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp

Kinh-cha-me-an-nang-kho-bao-dap-00.mp4
Kinh-cha-me-an-nang-kho-bao-dap-01.mp4
Kinh-cha-me-an-nang-kho-bao-dap-02.mp4