Phim hoạt hình Phật Giáo Đài Loan

Dịch: "Thiện Pháp, Hồng Liên" Diễn đọc: Kim PhụngDownload Phim Trung Đài Thiền Tự

TL-Trung-Dai-Thien-Tu.mp4