Phim hoạt hình Phật Giáo


Tác giả: Hải Đào Pháp Sư
Dịch: Liễu Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy MaiDownload Phim Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát
001_Su-tich-Quan-the-am_1.mp4
002_Su-tich-Quan-the-am_2.mp4
003_Su-tich-Quan-the-am_3.mp4
004_Su-tich-Quan-the-am_4.mp4