Tác giả: Tăng Triệu
Dịch: HT Thích Duy Lực
Diễn đọc: Thy Mai


Download Bảo Tạng Luận
001_Bao-Tang-Luan.mp3

Nguồn: http://www.dieuphapam.net