Phim hoạt hình Đài Loan
Người Dịch: Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh


Download phim Niệm Phật Thành Phật
001_NIEM PHAP THANH PHAT.mp4
002_NIEM PHAP THANH PHAT.mp4
003_NIEM PHAP THANH PHAT.mp4
004_NIEM PHAP THANH PHAT.mp4

Nguồn: http://www.dieuphapam.net