Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh
Diễn đọc: Tuyết Mai, Chiếu ThànhDownload Từng Bước Nở Hoa Sen
Tung-buoc-no-hoa-sen.mp3

Nguồn: http://www.dieuphapam.net