Tác giả: HT Thích Minh Thành
Diễn đọc: Nguyễn VinhDownload Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

001_Ty-Ni-Nhat-Dung-Thiet-Yeu.mp3
002_Ty-Ni-Nhat-Dung-Thiet-Yeu.mp3

Nguồn: http://www.dieuphapam.net