Tác giả: Phật
NXB: DPA
Diễn đọc: Thiện Phước


Download Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thiện Phước

01 Kinh A Di Da.mp3
02 Kinh Tam Dieu Thuong Nhan Giac Ngo.mp3
03 Kinh Muoi Nguyen Pho Hien.mp3
04 Kinh Pho Mon.mp3
05 Kinh Nguoi Ao Trang.mp3
06 Kinh Hai Dao Tu Than.mp3
07 Kinh Tuoi Tre Va Hanh Phuc.mp3
08 Kinh Phuoc Duc.mp3
09 Kinh Soi Guong.mp3
10 Kinh Diet Tru Phien Gian.mp3
11 Kinh Trung Dao Nhan duyen.mp3
12 Kinh Ba Cua Giai Thoat.mp3
13 Kinh A Na Luat Da.mp3
14 Kinh Vo Thuong.mp3
15 Kinh Suc Manh Quan Am.mp3
16 Kinh Vu Lan Bon.mp3