Phim hoạt hình Phật Giáo
Tác Giả: PS Hải Đào
Người Dịch: "Liễu Tâm, Trình Thị Hồng"
Diễn đọc: Huy Hồ, Văn Ngà, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh ThảoDownload Phim Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

001_KinhDieuPhapLienHoa-3D-1.mp4
002_KinhDieuPhapLienHoa-3D-2.mp4

Xem thêm
kinh tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa