Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: HT Thích Trí Thoát
Download Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mp3
01 Pham Tua.mp3
02 Pham Phuong Tien.mp3
03 Pham Thi Du.mp3
04 Pham Thi Du.mp3
05 Pham Tin Giai.mp3
06 Pham Duoc Thao Du.mp3
07 Pham Tho Ky.mp3
08 Pham Hoa Thanh Du.mp3
09 Pham Ngu Ba De Tu Tho Ky.mp3
10 Pham Thu Hoc Vo Hoc Nhan Ky.mp3
11 Pham Phap Su.mp3
12 Pham Hien Bao Thap.mp3
13 Pham De Ba Dat Da.mp3
14 Pham Tri.mp3
15 Pham An Lac Hanh.mp3
16 Pham Tung Dia Dung Xuat.mp3
17 Pham Nhu Lai Tho Luong.mp3
18 Pham Phan Biet Cong Duc.mp3
19 Pham Tuy Hy Cong Duc.mp3
20 Pham Phap Su Cong Duc.mp3
21 Pham Thuong Bat Khinh Bo Tat.mp3
22 Nhu Lai Than Luc.mp3
23 Pham Chuc Luy.mp3
24 Pham Duoc Vuong Bo Tat Ban Su.mp3
25 Pham Dieu Am Bo Tat.mp3
26 Pham Quan The Am Bo Tat Pho Mon.mp3
27 Pham Da La Ni.mp3
28 Pham Dieu Trang Nghiem.mp3
29 Pham Pho Hien Bo Tat.mp3

Xem thêm Chú thích Kinh Pháp Hoa - Phim hoạt hình