Phim hoạt hình Phật Giáo
Tác giả: Mỹ và Ấn Độ hợp tácDịch: Tâm Dung và DPA
Diễn đọc: Huy Hồ, Khánh Văn, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh ThảoDownload Phim Truyền Thuyết Về Đức Phật

Truyen-thuyet-ve-duc-Phat-01.mp4
Truyen-thuyet-ve-duc-Phat-02.mp4
Truyen-thuyet-ve-duc-Phat-03.mp4
Truyen-thuyet-ve-duc-Phat-04.mp4