Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là : Giáo, lý, hạnh, quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những điều nguy hiểm như thế nào, và phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong kinh Lăng Nghiêm này Phật dạy hết sức rành rẽ.

Tác giả: HT Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn ĐôngĐọc sách online/PDF

Download Kinh Lăng Nghiêm giảng giải

001_Dau-de-kinh-lang-nghiem.mp3
002_Bay-doan-hoi-ve-tam.mp3
003_Anan-cau-phat-day-pp-tu-hanh-lan-2.mp3
004_Anan-cau-phat-day-pp-tu-hanh-lan-hai.mp3
005_Anan-cau-phat-chi-cai-dien-dao.mp3
006_Anan-nghi-cai-thay-la-minh.mp3
007_Anan-khong-hieu-hoi-phat.mp3
008_Hu-khong-tu-chon-tam-bien.mp3
009_Ong-phu-lau-na-hoi.mp3
010_Phat-day-chon-tam-phi.mp3
011_Anan-thuat-lai.mp3
012_Anan-hoi-phat-troi-cot-o-cho-nao.mp3
013_-Anan-hoi-phat-phap-tu-vien-thong.mp3
014_Anan-hoi-phat-phap-tu-vien-thong.mp3
015_Ph-bao-ngai-van-thu-lua-chon-phap.mp3
016_Phat-day-tri-chu-lang-nghiem.mp3
017_Muoi-mon-ma-ve-tho-am_tuong-am.mp3
018_Muoi-mon-ma-ve-hanh-am_thuc-am.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm