Tác giả: HT Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ


Đọc sách online

Download Kinh Nhân Quả Ba Đời
001_Kinh-Nhan-Qua-Ba-Doi.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm