Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ, Đại QuốcĐọc sách online

Download PDF

Download Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
001_C1-mot-phap-ph-01-08.mp3
002_C1-mot-phap-ph-09-14.mp3
003_C1-mot-phap-ph-15-19.mp3
004_C1-mot-phap-ph-20-21.mp3
005_C2-hai-phap-ph-hinh-phat-tranh-luan.mp3
006_C2-hai-phap-ph-nguoi-ngu-tam-thang-bang.mp3
007_C2-hai-phap-ph-hoi-chung-tuong.mp3
008_C2-hai-phap-ph-cac-phap-p-muoi-bay.mp3
009_C3-ba-phap-ph-nguoi-ngu-nguoi-dong-xe.mp3
010_C3-ba-phap-ph-nguoi.mp3
011_C3-ba-phap-ph-su-gia-cua-troi.mp3
012_C3-ba-phap-ph-nho-cac-ba-la-mon.mp3
013_C3-ba-phap-ph-cac-ba-la-mon-tt.mp3
014_C3-ba-phap-ph-lon.mp3
015_C3-ba-phap-ph-lon-tt.mp3
016_C3-ba-phap-ph-lon-tt.mp3
017_C3-ba-phap-ph-ananda.mp3
018_C3-ba-phap-ph-sa-mon.mp3
019_C3-ba-phap-ph-hat-muoi.mp3
020_C3-ba-phap-ph-hat-muoi-tt.mp3
021_C3-ba-phap-ph-chanh-giac.mp3
022_C3-ba-phap-ph-doa-xu.mp3
023_C3-ba-phap-ph-kusinara.mp3
024_C3-ba-phap-ph-ke-chien-si.mp3
025_C3-ba-phap-ph-cat-tuong-loa-the.mp3
026_C4-bon-phap-ph-bhandagama.mp3
027_C4-bon-phap-ph-ph-uruvela.mp3
028_C4-bon-phap-ph-banh-xe.mp3
029_C4-bon-phap-ph-rohitassa.mp3
030_C4-bon-phap-ph-nguon-sanh-phuoc.mp3
031_C4-bon-phap-ph-nghiep-cong-duc.mp3
032_C4-bon-phap-ph-khong-hy-luan.mp3
033_C4-bon-phap-ph-khong-co-rung-dong.mp3
034_C4-bon-phap-ph-asura.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 3
Kinh Tăng Chi Bộ tập 4

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm