Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
Dịch: HT Thích Minh Châu Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ
Download Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
001_pham-may-mua.mp3
002_pham-kesi.mp3
003_Pham-so-hai.mp3
004_Ph-loai-nguoi-ph-anh-sang-ph-cac-can.mp3
005_Pham-dao-hanh.mp3
006_Pham-tu-tam-so.mp3
007_pham-chien-si.mp3
008_pham-chien-si.mp3
009_dai-pham.mp3
010_dai-pham-tt.mp3
011_dai-pham-tt.mp3
012_Pham-bac-chan-nhan.mp3
013_Pham-o-ue.mp3
014_Pham-dieu-hanh-Pham-nghiep.mp3
015_Pham-so-hai-pham-toi.mp3
016_Pham-thang-tri-ph-nghiep-dao-ph-tham.mp3
017_Chuong-5-pham-1-2.mp3
018_Chuong-5-pham-nam-phan.mp3
019_chuong-5-pham-sumana.mp3
020_chuong-5-pham-vua-munda.mp3
021_Chuong-5-ph-trien-cai-ph-tuong.mp3
022_pham-chien-si.mp3
023_pham-chien-si-tt.mp3
024_pham-truong-lao,-p-kakudha.mp3
025_pham-an-on-p-andhkavinda.mp3
026_Chuong-5-pham-13.mp3
027_pham-14.mp3
028_pham-14--ph-vua-tt.mp3
029_pham-tikandaki.mp3
030_pham-dieu-phap.mp3
031_Chuong-5-pham-17-18-19.mp3
032_pham-20--pham-ba-la-mon.mp3
033_pham-ba-la-mon-tt-ph-kimbila.mp3
034_pham-mang-nhiec-du-hanh-dai.mp3
035_pham-tru-tai-cho-ph-ac-hanh.mp3
036_pham-26-cu-tuc-gioi.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 3
Kinh Tăng Chi Bộ tập 4

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm