Tác giả: Hạ Liên Cư hội tập
Dịch: HT Thích Minh Cảnh
Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy AnhDownload Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
001_Vo-luong-tho-Q1.mp3
002_Vo-luong-tho-Q2.mp3
003_Vo-luong-tho-Q3.mp3
004_Vo-luong-tho-Q4.mp3
005_Vo-luong-tho-Q5.mp3
006_Vo-luong-tho-Q6.mp3
007_Vo-luong-tho-Q7.mp3
008_Vo-luong-tho-Q8.mp3
009_Vo-luong-tho-Q9.mp3
010_Vo-luong-tho-Q10.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm