Kinh Thiện Sanh còn có tên là Kinh Thiện Sanh Tử , kinh Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ, là một bản kinh ngắn nhưng thuyết minh khá đầy đủ về lãnh vực tu thân , xử thế của người Phật tử tại gia , tất nhiên là có đề cập tới vấn đề chữ Hiếu . Đây là cuốn kinh thể hiện rõ quan điểm nhân sinh tích cực của Phật giáo , có mặt trong cả điển tích của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền .

Tác Giả: Nikaya thuộc Trường bộ kinh
Người Dịch: HT. Thích Minh Châu

Đọc sách online (Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ)

Download Kinh Thiện Sanh
001_kinh-thien-sanh-Thi-ca-la-viet.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm