Tác giả: Việt Nam
Dịch: Thích Mãn Giác
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai

Đọc sách online

Download Kinh Pháp Bảo Đàn
001_Luc-To-la-nguoi-Viet-Nam.mp3
002_Phap-Bao-Dan.mp3
003_Phap-Bao-Dan.mp3

Xem thêm
Kinh Pháp Bảo Đàn - Thích Duy Lực Dịch
---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm