Tác giả: nhà Đường: Lục Tổ Huệ Năng
Dịch: HT Thích Duy Lực
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông
Download Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF
001_Kinh-Phap-Bao-Dan.mp3
002_Kinh-Phap-Bao-Dan.mp3
003_Kinh-Phap-Bao-Dan.mp3

Xem thêm
Kinh Pháp Bảo Đàn - Thích Mãn Giác Dịch
---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm