Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la"
Dịch: Thích Nhất Chân
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim PhượngDownload Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả
001_Chuong-mot-Nhan-duyen-qua-khu.mp3
002_Chuong-hai-Thanh-qua-hien-tai.mp3
003_Q2-Thai-tu-hoc-hanh-ra-bon-cua-thanh.mp3
004_Q2-Thai-tu-vuot-thanh-xuat-gia-Vua-cho-nguoi-tim-thai-tu.mp3
005_Q3-Thai-tu-tim-dao.mp3
006_Q3-Thai-tu-tu-kho-hanh-06-nam.mp3
007_Q3-Thai-tu-Thanh-Dao-Hoa-do-05-anh-em-Kieu-tran-nhu.mp3
008_Q3-The-Ton-dung-phuong-tien-huyen-xao-hoa-do-chung-sinh.mp3
009_Q3-The-Ton-dung-phuong-tien-huyen-xao-hoa-do-chung-sinh-tt.mp3
010_Chuong-ba-Ket-thuc-khich-le.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm