Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Ngọc MỹDownload Kinh Tiểu Bộ tập 8

001-Chuyen-cay-xoai_9-22.mp3
002-Cay-hong-phuong-vi_23-30-HH.mp3
003-Chua-thien-nga-co-than-toc_31-43-HH.mp3
004-Tieu-dao-si-NaRaDa_44-53-HH.mp3
005-Chuyen-su-than_54-60-HH.mp3
006-Cay-Bo-De-va-thanh-de-KALINGA_61-78-HH.mp3
007-Chuyen-hien-gia-AKITTA_79-91_HH.mp3
008-Chuyen-hien-gia-TAKKHARAYA_92-116-HH.mp3
009-Chuyen-loc-vuong_117-131-Phuong.mp3
010-Chuyen-chua-nai_132-155_Phuong.mp3
011-Chuong-14-Canh-dong-lua_156-167-Phuong.mp3
012-Chuyen-doi-ca-Than-CANDA_168-179-Phuong.mp3
013-Chua-Chim-Ung-180-194-Phuong.mp3
014-Chuyen-Nam-tu-UDDALAKA_195-205-Phuong.mp3
015-Chuyen-cu-sen_206-222-HH.mp3
016-Dai-Vuong-Huy-Hoang_223-245-HH.mp3
017-Chuyen-Nam-Vi-hanh-tri-trai-gioi-246-258-HH.mp3
019-Chuyen-Lon-Rung-Cua-Tho-Moc-275-288-Phuong.mp3
020-Chuyen-vi-Dai-Thuong-Nhan-289-298-Phuong.mp3
021-Chuyen-Dai-Vuong-SADHINA-299-308-Phuong.mp3
022-Chuyen-Muoi-Hang-BALAMON-309-324-Phuong.mp3
023-Chuyen-cung-thuc-phan-dung-cap-bac-325-334-D_Uy.mp3
024-Chuong-15-Bac-Hien-Tri-Gia-335-360-D_Uy.mp3
025-Chuyen-doi-ban-CTTA-SANBHUTA-361-377-D_Uy.mp3
026-Chuyen-Dai-Vuong-SIVI-Than-Nu-Cat-Tuong-378-399-UY.mp3
027-Chuyen-Loc-Vuong-RoHanTa-400-422-Phuong.mp3
028-Chuyen-Chua-Thien-Nga-423-434-HH.mp3
029-Chuyen-Anh-Vu-435-446-HH.mp3
030-Chuyen-Dai-Vuong-Bhallatiya-VT_Hoan-Lac-447-471-HH.mp3
031-Chuyen-Long-Vuong-CamPeyya-472-495-HH.mp3
032-Chuyen-suc-cam-do-manh-5-vi-hien-Nhan-496-505-HH.mp3
033-Chuyen-hien-Gia-Quan-Tuong-506-539-HH.mp3
034-Vuong-Tu-trong-ngoi-nha-sat-539-552-Phuong.mp3
035-Duc-tham-ky-di-553-566-Phuong.mp3
036-Chuyen-Binh-Ruou-567-581.mp3
037-Vuong-Tu-Chien-Thang-582-601-Phuong.mp3
038-Tuong-Vuong-o-Ho-Chaddanta-602-629-HH.mp3
039-Chuyen-Nam-Tu-Sambhava-630-645-Phuong.mp3
040-Chuyen-Khi-Chua-Tien-than-dakarakkhasa-646-658-Ph.mp3
041-Long-Vuong-Pandara-659-674-HH.mp3
042-Chuyen-Hoang-Hau-SamBuLa-675-690-HH.mp3
043-Chuyen-vi-Than-cay-TINDU-691-Het-HH.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm