Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Ngọc MỹDownload Kinh Tiểu Bộ tập 9

001_Chuyen-3-con-Chim-HH.mp3
002_Chuyen-Dai-Nhan-Thien-Xa-SARABHANGA-HH.mp3
003_Thien-Nu-ALMBUSA.mp3
004_Chuyen-Long-Vuong-SAMKHPALA.mp3
005_Chuyen-Tieu-SUTASOMA.mp3
006_Chuyen-Cong-Chua-NALINIKA-HH.mp3
007_Chuyen-Ky-Nu-UMMADANTI-HH.mp3
008_Chuyen-Hien-Gia-Dai-Bo-De-Phuong.mp3
009_Chuyen-Hien-Gia-SONAKA-Phuong.mp3
010_Chuyen-Hien-Gia-SAMKICCA-HH.mp3
011_Chuyen-Dai-De-KUSA-Duc-Uy.mp3
012_Chuyen-Hai-hien-Gia-SoNa-NanDa-Phuong.mp3
013_Chuyen-Tieu-Thien-Nga-HH.mp3
014_Chuyen-Dai-Thien-Nga-HH.mp3
015_Chuyen-thuc-pham-Thien-gioi-Phuong.mp3
016_tt-Chuyen-thuc-pham-Thien-gioi-Phuong.mp3
017_Chuyen-Chua-chim-KUNALA-HH.mp3
018_chuyen-Dai-SUTASUMA-Duc-Uy.mp3
019_tt-Chuyen-Dai-SUTASOMA-HH.mp3
020_Chuyen-Vuong-tu-que-cam-Phuong.mp3
021_Chuyen-DAi-Vuong-MAHAJANAKA-DUC-UY.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm